Case nº U-III/3215/2007 of June 04, 2008. Postupak pokrenut ustavnom tužbom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom;

Issuing Organization:Ustavni Sud
Resolution Date:June 04, 2008
SUMMARY

Ovršni postupak - ustup potraživanja - solemnizacija

 
FREE EXCERPT

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Aldo Radolović, predsjednik Vijeća, te suci Marko Babić, Mario Jelušić, Davor Krapac, Jasna Omejec i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenula Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zagreb, koju zastupa punomoćnik T. V., dipl. iur., na sjednici održanoj 4. lipnja 2008. godine, jednoglasno je donio

O D L U K U

 1. Ustavna tužba se usvaja.

 2. Ukida se presuda Županijskog suda u Koprivnici broj: Gž-656/07-2 od 12. srpnja 2007. godine.

 3. Predmet se vraća Županijskom sudu u Koprivnici na ponovni postupak.

 4. Ova odluka objavit će se u "Narodnim novinama".

O b r a z l o ž e n j e

 1. - Ustavna tužba podnijeta je protiv rješenja Županijskog suda u Koprivnici broj: Gž-656/07-2 od 12. srpnja 2007. godine, kojim je uvažena žalba ovršenika Z. H. i R. H., oboje iz K., te je preinačeno rješenje o ovrsi Općinskog suda u Križevcima broj: Ovr-1853/06-31 od 8. siječnja 2007. godine i ovršni je zahtjev odbijen.

  Prvostupanjski sud je u cijelosti usvojio prijedlog za ovrhu na temelju ovršnog javnobilježničkog akta i odredio ovrhu na nekretninama ovršenika, utvrđenjem vrijednosti nekretnine, njezinom prodajom i namirenjem ovrhovoditelja (podnositeljice ustavne tužbe) iz iznosa dobivenog prodajom.

 2. - Podnositeljica smatra da su joj navedenim presudama povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 14. stavkom 2. i 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske, te ustavne odredbe članaka 3., 5. i 117. stavka 3. Ustava.

  U ustavnoj tužbi navodi bit konkretnog ovršnog postupka, smatrajući pogrešnim zaključak Županijskog suda u Koprivnici da podnositeljica nije priložila odgovarajuću ispravu, u smislu članka 29. stavka 1. Ovršnog zakona. Smatra da je taj sud pogrešno primijenio materijalno pravo. Mišljenja je da ugovor o ustupu sklopljen između G. b. d.d. O. u stečaju i podnositeljice, od 30. prosinca 1999. godine, predstavlja ovjerovljenu ispravu sukladno članku 29. stavku 1. Ovršnog zakona, koja je podobna za određivanje ovrhe u korist podnositeljice, s obzirom da je na njoj ovjeren potpis stečajne upraviteljice G. b. d.d. O. Smatra da taj ugovor nije bilo potrebno solemnizirati sukladno članku 59. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine" broj 78/93. i 29/94.).

  Predlaže da Ustavni sud usvoji ustavnu tužbu i ukine rješenje Županijskog suda u Koprivnici od 12. srpnja 2007. godine.

  Ustavna tužba je osnovana....

To continue reading

REQUEST YOUR FREE TRIAL