Case nº U-IIIB/2656/2014 of June 18, 2014. Postupak u povodu ustavne tužbe i prije no što je iscrpljen pravni put u slučaju kad se osporenim pojedinačnim aktom grubo vrijeđaju ustavna prava, a potpuno je razvidno da bi nepokretanjem ustavnosudskog postupka za podnositelja ustavne tužbe mogle nastati teške i nepopravljive posljedice.

Resolution Date:June 18, 2014
Issuing Organization:Ustavni Sud
SUMMARY

Privremeno se odgađa izvršenje rješenja Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb klasa: UP/I-471-02/13-01/211, ur. broj: 513-07-01-13-14 od 8. studenog 2013.


    • This document is available in original version only for vLex customers

      View this document and try vLex for 7 days
    • TRY VLEX